Get Adobe Flash player
พระอาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต^^วัดป่าโคกปราสาท เทศบาล ตำบล หนองปล่อง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ โทร 089-9292295 / 085-2045608

   รายการกิจกรรมร่วมทำบุญ วัดป่าโคกปราสาท

   งานปฏิบัติธรม ปริวาสกรรมประจำวันที่ ๒๐-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ก็สำเร็จไปด้วยดี ทางวัดป่าโคกปราสาท จึงขออนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสามเณร ญาติโยม เจ้าภาพโรงทานทุกโรงทาน และเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมงานทุกๆท่านที่ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นอิ่มบุญ อิ่มกุศลกันถ้วนหน้า

จึงขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านมา ณ โอกาส นี้ด้วย เทอญ

   พระ อาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต

ภาพบรรยกาศ ปริวาสกรรม

altalt

alt

 

 

 

    แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 06:38 น.)