Get Adobe Flash player
พระอาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต^^วัดป่าโคกปราสาท เทศบาล ตำบล หนองปล่อง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ โทร 089-9292295 / 085-2045608

ฟังวิทยุออนไลน์ ((คลิ๊ก))   http://www.8875.pkt.cc 

ออกอากาศ เวลา 18:30-20.00 น

(ช่วงเวลา 05:00-8:00 น.เป็นช่วงทดลองออกอากาศ)

รายการกิจกรรมบุญ วัดป่าโคกปราสาท

 ปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม ทุกวันที่ ๒๐ - ๓๐ พฤษภาคม ของทุกๆปี

อาจารย์ กรรมดี สถานที่สัปปายะ ธรรมะสบาย หลากหลายครูบาอาจารย์ บนเนื้อที่ป่า ธรรมชาติกว่า 200 ไร่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมชำระศีลให้บริสุทธิ์และเหมาะสำหรับการเจริญจิต ภาวนาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้ สะอาด สว่าง สงบ พบสันติสุข ขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุสงฆ์–สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกา

ได้เข้าร่วมประพฤติวุฎฐานวิธีรักษาพระธรรมวินัย ชำระศีลให้บริสุทธิ์

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลบุญครั้งนี้ จงอำนวยอวยชัยให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาจงประสพด้วยจตุรพิธพรชัย

ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ ฯ

หรือร่วมบุญผ่าน ธนาคารไทยณิชย์ สาขา นางรอง ออมทรัพย์  เลขบัญชี 773-20839 6 - 0

ชื่อบัญชี พระวิชาญ   ธัมมโชโต

โทร089-9292295

Line-085-2045608

พระอาจารย์วิชาญ ธมฺมโชโต 

(เจ้าอาวาส )

 


 

 

    แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:53 น.)