Get Adobe Flash player
พระอาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต^^วัดป่าโคกปราสาท เทศบาล ตำบล หนองปล่อง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ โทร 089-9292295 / 085-2045608

   รายการกิจกรรมบุญ วัดป่าโคกปราสาท

    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  

      วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  

เนื่องด้วยวัดป่าโคกปราสาทเป็นป่าธรรมชาติเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแก่นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตในหลักปรัชญา ที่ว่า พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาศีลธรรม นำสังคมเป็นสุข และปีนี้ทางวัดได้จัดปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมประจำปีระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๓๐ พฤษภาคมของทุกๆปีทั้งนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างพระมหาวิหารพระพุทธศรีอริยะขณะนี้กำลัง รอปูหินแกรนิต ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้เจริญพรบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระวิหารในครั้งนี้ หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา                       

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ร่วมทำบุญ ปูหินแกรนิต ตั้งแต่ 1 ตารางเมตร 1000 บาทจะได้รับของที่ระลึกจากทางวัด เป็นเหรียญ พระศรีอริยเมตไตรย 1 เหรียญ  และ ถ้าเป็นประธานสายจะได้รับเป็นพระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตรย 1 องค์


                        altalt

 alt

alt

alt

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลบุญครั้งนี้ จงอำนวยอวยชัยให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาจงประสพด้วยจตุรพิธพรชัย

ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ ฯ

หรือร่วมบุญผ่าน ธนาคารไทยณิชย์ สาขา นางรอง ออมทรัพย์  เลขบัญชี 773-20839 6 - 0

ชื่อบัญชี พระวิชาญ   ธัมมโชโต

 

 

พระอาจารย์วิชาญ ธมฺมโชโต 

(เจ้าอาวาส )

 


 

 

    แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:11 น.)