Get Adobe Flash player
พระอาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต^^วัดป่าโคกปราสาท เทศบาล ตำบล หนองปล่อง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ โทร 089-9292295 / 085-2045608

ฟังวิทยุออนไลน์ ((คลิ๊ก))   http://www.8875.pkt.cc 

ออกอากาศ เวลา 18:30-20.00 น

(ช่วงเวลา 05:00-8:00 น.เป็นช่วงทดลองออกอากาศ)

รายการกิจกรรมบุญ วัดป่าโคกปราสาท

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธศรีอริยะ

    วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและรักษาประเพณี ฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑๐๐ พระคาถา เพื่อสมทบก่อสร้างพระมหาวิหารครอบองค์พระใหญ่ พระพุทธศรีอริยเมตไตย์ กว้าง ๒๙ ยาว ๔๙ เมตร ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างรอ ปูหินแกรนิตและตกแต่งลวดลายภายในและภายนอกพระวิหาร ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้วัดป่าโคกปราสาทเป็นป่าธรรมชาติเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแก่นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตในหลักปรัชญา ที่ว่า พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาศีลธรรม นำสังคมเป็นสุขและปีนี้ทางวัดได้จัดปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรมประจำปี ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึง ๓๐ พฤษภาคมของทุกๆปี              

ดังนั้น จึงได้เจริญพรบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยมาปูหินแกรนิตพระมหาวิหารพระพุทธะศรีอริยเมตไตย์ ในครั้งนี้เป็นคณะสายบุญหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา

กำหนดงาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙            

           เวลา ๐๙.๓๐ น.     ตั้งกองผ้าป่าและกัณฑ์เทศน์ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าโคกปราสาท

เวลา ๑๑.๐๐   น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เจ้าภาพกองผ้าป่าทุกท่านร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.        ทอดผ้าป่า/ และฟังเทศน์มหาชาติ

เวลา ๑๖.๐๐ น.          พระสงฆ์อนุโมทนา/เสร็จพิธี  

 alt

alt

........................................................

ปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม ทุกวันที่ ๒๐ - ๓๐ พฤษภาคม ของทุกๆปี

อาจารย์ กรรมดี สถานที่สัปปายะ ธรรมะสบาย หลากหลายครูบาอาจารย์ บนเนื้อที่ป่า ธรรมชาติกว่า 200 ไร่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมชำระศีลให้บริสุทธิ์และเหมาะสำหรับการเจริญจิต ภาวนาเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้ สะอาด สว่าง สงบ พบสันติสุข ขออาราธนานิมนต์ พระภิกษุสงฆ์–สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกา

ได้เข้าร่วมประพฤติวุฎฐานวิธีรักษาพระธรรมวินัย ชำระศีลให้บริสุทธิ์

alt

alt

alt

alt

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลบุญครั้งนี้ จงอำนวยอวยชัยให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาจงประสพด้วยจตุรพิธพรชัย

ทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ ฯ

หรือร่วมบุญผ่าน ธนาคารไทยณิชย์ สาขา นางรอง ออมทรัพย์  เลขบัญชี 773-20839 6 - 0

ชื่อบัญชี พระวิชาญ   ธัมมโชโต

โทร089-9292295

Line-085-2045608

พระอาจารย์วิชาญ ธมฺมโชโต 

(เจ้าอาวาส )

 


 

 

    แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:57 น.)