Get Adobe Flash player
พระอาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต^^วัดป่าโคกปราสาท เทศบาล ตำบล หนองปล่อง อำเภอ ชำนิ จังหวัด บุรีรัมย์ โทร 089-9292295 / 085-2045608

   รายการกิจกรรมร่วมทำบุญ วัดป่าโคกปราสาท  

           ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระพุทธศรีอริยะ

ณ. วัดป่าโคกปราสาท ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                               ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒  

           เนื่องด้วยศรัทธาสาธุชนได้ร่วมใจรักษาพุทธวินัยตามพระบรมพุทธานุญาตให้ทอดผ้ากฐินหลังจากพระภิกษุสงฆ์ได้เข้าพรรษาถ้วนไตรมาสเพื่อจะได้รับอานิสงส์แห่งองค์กฐินทานโดยทั้งนี้ญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันตั้งเป็นกองกฐินสามัคคี เพื่อทอด ณ วัดป่าโคกปราสาท และได้ประชุม กำหนดวันทอดกฐินใน วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗   ทั้งนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างพระวิหารครอบองค์พระใหญ่ พระพุทธศรีอริยเมตไตย์     กว้าง ๑๙ ยาว ๒๙ เมตร   ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่าง รอปูพื้นหินแกรนิต และจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้เจริญพรบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ กองกฐินสามัคคีและเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยมาปูพื้นหินแกรนนิตพระมหาวิหารพระพุทธศรีอริย เมตไตย์ ในครั้งนี้เป็นคณะสายบุญหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาโดยร่วมกันเป็น   กองกฐินสามัคคี เป็นสายบุญอุปถัมภ์

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๓๐ น.     ตั้งองค์กฐินที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าโคกปราสาท

เวลา ๑๑.๐๐   น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เจ้าภาพกฐินทุกท่านร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.     ทอดผ้ากฐิน/พระสงฆ์อนุโมทนา /เสร็จพิธี                                

   ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลบุญครั้งนี้   จงอำนวยอวยชัยให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาจงประสพด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เทอญ

   พระ อาจารย์ วิชาญ ธัมมโชโต

 

alt altalt

alt

    แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2014 เวลา 04:29 น.)